site.ua
топ-автор

В Україні проводитиметься моніторинг державних виплат, які здійснюють відповідні органи, щодо кожного реципієнта. Відповідний закон №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" було прийнято за основу в першому читанні Верховною Радою сьогодні, 20 вересня.

Мова йде про пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Окрім іншого документ визначає повноваження органів, що здійснюють державні виплати, та основні етапи верифікації. Закон також затверджує перелік інформації, яка буде використана для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

Відповідно до закону, текст якого опубліковано на сайті ВР, “орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, має право безкоштовно одержувати інформацію, необхідну для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформацію з обмеженим доступом”.

За законом, у разі нарахування та отримання державних виплат, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація подається щодо кожного члена сім’ї або домогосподарства.

Верифікація державних виплат здійснюватиметься в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Закон передбачає превентивну, поточну та ретроспективну (після завершення виплат) верифікацію.

Зокрема, при поточній верифікації, яка здійснюватиметься тоді, коли реципієнт вже одержує держвиплати, будуть проводитися систематичні перевірки інформації про реципієнтів, які отримують кошти, а також виявлятимуть невідповідності у джерелах інформації, що надається суб’єктами надання інформації, фактичним даним про реципієнта та/або вимогам законодавства, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат.

У свою чергу ретроспективна верифікація може здійснюватися впродовж трьох років від завершення виплат.

Інформація про відкриті в банках на ім’я реципієнтів рахунки, операції та залишки за ними, отримуватиметься відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Законом також пропонують врегулювати питання відповідальності за недостовірно надану інформацію реципієнтом.

Таким чином, у разі виявлення недостовірної інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, насилають таким реципієнтам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати.

У разі незгоди з рішенням, прийнятим органом, що здійснює державні виплати, реципієнт може оскаржити їх у встановленому законом порядку.

Спори у разі відмови реципієнтів добровільно повернути неправомірно отримані державні виплати вирішуються у судовому порядку.

https://www.facebook.com/kavun.gala/posts/32881577...

gala.kavun
Gala Kavun

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації