Мова, як базова програма інтегрального інтелекту.

Мова, віра, знання, культура та свідома, вільна людина – п’ять основних метафізичних стовпів на яких вибудовується організований народ - нація. А так, як людина являється особистістю соціального характеру то цілісно дозріти та реалізуватись може тільки в зразковому високоорганізованому суспільстві. Крім праці над собою та своїм родом працюй на свою націю, бо нація пізніше візьме опіку над твоїм майбутнім поколінням.

Древні люди розпочинали свою писемну діяльність з вираженням образів та їх фіксацією на різних носіях; папірус, камінь, різи на дереві та інше, таким чином вони виражали роботу привої півкулі мозку, яка відповідала образному мисленню та обмежувала себе тільки видимими пізнаними образами, які людина бачила - трава , сонце, кінь, небо, птах… В наших предків у виших його прошарках культивувалась знакова писемність, що кодувала образні алгоритми вираження оточуючої дійсності в систему певних знаків з числами в чіткій послідовності. Така система працювала вже з лівою кулею головного мозку та позволяла оперувати розумінням об’єктів чи процесів за межами видимої об’єктивної дійсності – атом, космос, думка, дух… Така система позволила значно розширити сприйняття та розшифрування текучої дійсності .

Операційне визначення слів являється архіважливим. Визначивши точно значення слів ви звільните себе від половини блукань. Знаки та символи і досі управляють системою мислення, а той хто зрозуміє змістовний образ символу та систему їх конструювання, відкриє заново для себе мистецтво творіння божественної гри « Слово бог – словно бог».

Алгоритмом форми думки вираження істини являється слово (логос – голос); коли свідомо вимовляєш істина то в уяві матеріалізуєш образ і значення букв, їх порядкове розміщення, склади, слова та зміст цілком. Коли промовляєш чи пишеш слово «істина» уявляєш, усвідомлюєш генерацію суми та різновидність кількісної та якісної енергії певного образного характеру в зовнішній світ чи середовище, яку чи яке зовнішнє середовище опрацьовує та дарує тобі згідно запиту. Відбувається так званий «ефект дзеркала», відповідь світу на адресну інформацію. Алфавіт відносно принципу конуальності відкриє нам конструкцію побудови організації життя. Ми являємося тим об’єктом, який свідомо транслює час в буття. Конуальність це закон теперішнього часу, настоящого моменту та являється відправною життєвою точкою; представляє сито через яке просочується час, абсолютне теперішне; точка відліку, яка задає всьому іншому розвиток. Світ працює, як відкрита операційна система. Все можна представити через все; абстрагування або трансцедитальний погляд - спосібність бачити все крізь все. Програміст, який сотворив світ та квантового посередника люцифера ( відзеркалювач), який може рухати, переміщати та не може творити; людина з сонечком в грудях може сотворяти, як сам творець. Самі себе розпізнати, усвідомити, навчитись конструювати думки та відчуття - наше перше завдання, оволодіти мовою - друге, сотворяти дійсність наше третє. Наша завдання відновити свою природу та з’єднати зміст з відповідним об’єктом, виправивши спотворення. Сотворити корінно нове, щоб противопоставити сили та навести баланс. Головна проблема нашого віку відірваність символа від змісту; наглядний приклад математика. Базовий світоглядний принцип наголошує «використовуй все по необхідності та по призначенню».

Підчинитись буттю воно ж бо цілісність. Потрібно займатись тим, що робить щасливим; забути пастки, які прийнято вважати за життєвий успіх та взятись за істину справу; у всіх всього одне життя. Якщо ти не ізольований, тобою піклується цілісне буття. Тут – простір, тепер – час (серединна міра трьохмірного простору точка сингульрності в середині трикутника). Дозволити добру діяти через себе, дозволити благості проливатися через себе. Поринути в , який являється визволенням від минулих спогадів та таємничого майбутнього. Спас або медитація стан внутрішнього спокою та зовнішнього динамічно збалансованого руху; визволення від темниці спотвореної об’єктивної дійсності та особисте представлення перед настоящою дійсністю. Для розуміння архаїчних законів мовлення і письма за для більш детального аналізу нам не потрібно переносити знаки і символи притаманні тим часам в сьогодення, нам просто необхідно запозичити їх принципи побудови і конструктив. Цього цілком достатньо щоб розшифрувати архаїчну семіотичну матрицю і дістати за допомогою їх знання та інформацію. Такий метод переносу архаїчних принципів зв для застосування на сучасних знаках письма і мовлення я визначив терміном – Архаїчна Семантика.

Архаїчна Семантика може використовуватись для ментального конструювання текучої дійсності. Вона може також застосовуватись для конструювання нових системних ансамблів дійсності. В архаїчних алфавітах з матиматичною дисципліною був закладений весь алгоритм та послідовність здійснення опису свідомої та розумної життєдіяльності, як і у всьому очевидному та простому.

Наприклад древньогрецьке символьне вираження образів сприймається, як та яка вийшла з нашої парадигми, тому розуміється, як одна з ментальних точок опори в послідовному описі структурної моделі мови раси. Основою трансформації людини розумної було створення та застосування символьної системи опису образів. Тепер уже можна було описувати та вивчати процеси та об’єкти оточуючого середовища за універсальною системою букв, цифр та точних геометричних образів, що позволило обрахунки, конструктивну інженерію і пояснення багато явищ та процесів з прикладним характером, застосовуючи в організації особистої та колективної життєдіяльності.

Для цілісного пізнання знаків ми повинні володіти пізнанням світоглядних першообразів знаків та їх матрицю.

Принципи Архаїчної Семантики для простих конструкцій символів буквених знаків слова та письма:

БУКВА означає цифру і слово. Вона відображає образ думки, відповідне слово та цифру, наприклад буква:

А – атом, любов, благість, елементарна частинка життя, молекула амінокислоти, точка мікро сингулярності, початок руху.

В – відати, внутрішне, в середині.

Б – благо.

Г – перевага, перспективна дійсність

Д – дія, добро.

Е – система, єство буття, то що є, то що оточує.

Ж – потребність, жага до життя, до чогось.

З – ділення, розприділення

У - концентрація, зосередження, управління, триєдність.

Ф – форма з стержнем та вектором духу, розумна форма.

И – союз двух в один, або роз приділення з одного на два.

І – стержень духа пронизуючий всі рівні та форми буття. Звук тонкий іііііііііііі ; ми повинні відчути звук букви щоб розпізнати її функціонал.

Й – роз приділення , або зєднання з волі всевишнього, космосу, швидкість впливу дального й ближнього космосу.

К – сторона внутрішнього змісту.

Л – вираження протяжності.

М – протидія, опір, баланс

Н – норма, первозданність, стабільність речовини, впорядковане множення

О – образ, форма… висока степінь організації.

П – зєднання з первобразом , сплетення на горі, подоба, подібність, образ.

Р – час, дріблення , розприділення.

С - скорость, швидкість, сполука.

Т – твердо, визначеність, указ.

Х – холод, завершений цикл, цілісність.

Ц – ціломудрість, непорочність, цілісність.

Ч – еталон, творіння, уважність , бережність…

Ш – матеріальне, земна основа.

Щ – щедрість , богацтво.

Є , ЙЕ – результат, факт потоку дійсності в теперішньому часі. Стан реалізованої дійсності.

Я , ЙА – тіло.

S – знакова одиниця сполучення рівнів дійсності та їх гармонійній взаємодії; тонкий з грубим… Довгий плавний звук ссс, як тонка змія.

Образне програмування інтегрального інтелекту.

СКЛАД - склад букв означає визначення:

РА – означає елементарну вібрацію, ретрансляцію благості(Бог, час).

ГА – означає шлях.

АГА – здогадка , передвідчуття правильного шляху.

ДО – форма добра.

БА – база, основа.

БІ – бути, два, пульс життя, удар серця.

БО – бог, великий, великий об’єм, больший.

БЕ – чистий , білий, світлий.

ВЕ – народження свідомісті. ВЕ С НА.

ВА – сполучення , зєднання, сплав. С ВА РА, сварка.

ВИ – видіти, спосібність бачити суть речей.

ВУ , ВаУ - здивування, звичайно, очевидно ( очам видно).

ВЕ – хід землі відносно сонця. ВЕСЬ день.

ВО – знання ( В) увійшовше у форму ( О), час сили. ВО пло ти в ся.

ГЕ - земля, ГЕЯ, ГЕЙА – людина та земля.

ГА – поле, простір, шлях. Життя не поле перейти. Знання шляху або праці.

ГИ – перехід з життя в смерть. Гикнув.

ГУ , ГОУ – увага привертання уваги, команда, концентрування уваги перед командою. «ГОУ НЯ» – бойківське завертання худоби.

ГЕ – падіння, спотикання, гепнувся. Геть – вигоняти, друляти. ГЕТЬМАН – вигнаний чоловік.

ГО – голова, головний, верховний .

ДА – давати.

ДІ - діяти

ДУ , ДОУ - дути, сталість, стабільна основа, дуб, простір, ефір, думати –ганяти думки.

ДЬ – одна з сторін. Твердь.

ДЕ – місце виходу, відліку, розташування, джерело.

ЙО – факт існування.

Ж – потребність, жага до життя, до чогось.

ЖА – плодороднісь, насиченість, тучність, солідність…

ЖИ – жити, кормитись, паша, плодитись…

ЖУ – трансформація…

ЖЬ – потребність

ЖЕ – уміреність.

ЖО – прийом , травлення, виділення ( рот, жолудок, кишечник, анал).

ЗЕ – зверх системи.

ЗА – сталість , вічність, незмінність.

ЗУ – супутник, спутник.

КА – подібність.

КЕ – ординарність, одинокість.

КІ – внутрішня енергія.

КУ – сукупність.

КО – початок і кінець ( ролі, функції, процесу…)

ЛА – переконаність, упевненість.

ЛІ – важлива необхідність.

ЛУ – пряма лінія, концентрація вибору.

ЛЕ – вираження тонкості явищ, речей , об’єктів, процесів…

ЛО – концентрація , концентрат, зосередженість.

МА – суть, сущність.

МУ – мала міра, мілкий, мало , тонко.

МЬ – залежність , послужність.

МЕ – міра, вимір…

МО – простота, елементарність , молекула.

НЬ – відблиск, тінь…

НІ – заперечення.

НУ – відсутність розуміння, існування…

НЕ – відсутність згоди.

НО – стала форма , відсутність руху …баланс.

ПА – дві половини цілого.

ПІ – константа, постоянство, проста істина.

ПУ – сила тяжіння , притягування, тяжкий.

ПЬ – проявлення.

ПЕ – перспектива, політ, легкість. ПЕ РО.

ПО – вершина , досягнення, покій… ( подолав вершину і в тебе наступив покій)

РА – сонце, частинка світла.

РЕ – ректи, вміння правильно і точно говорити.

РИ – ризик, імпульс, ривок.

РУ – красота , тайна…

РЕ – рідкість.

РО – ріст, рост.

СА – світло і тепло, тьма і холод.

СІ – сіяти, сіяє, сполучення з небом…

СУ – кількісний показник, складений…

СЄ – древність.

СО – сокровенність.

ТА – вмістилище людини на землі, землі в космосі.

ТУ – визначеність місця, прояснення туману…

ТО – визначеність форми, предмету, процесу.

ХА – протилежний, протидія.

ХИ – наступ, рух вперед.

ХУ – багатозначність або однозначність.

ХЕ – повний спектр системи, багатоколірний, багатозвучний.

ХО – сприйняття звука, слух, коливання повітря.

ЦА – опора.

ЦЕ – визначена цільність.

ЦО – частота часу.

ЧА – приватність.

ЧО – здобування, подолання

ЧУ – своєрідність, звичайність.

ЧІ – впорядкованість.

ША – висота, ширина.

ШО – уміреність руху.

ЩИ – захист, щирість.

ЩУ – проникливість.

ЩЕ – вузькість.

ЩО – уточненя форми, запитання.

Важливо розуміти та відчувати образ кожної букви, складу і слова тоді багато що проясниться та стане зрозумілим.

СЛОВО – відображає зміст. Змістовний образ та форму думки. Складову внутрішнього ансамблю слова, форми:

ДО РО ГА – дорога , визначений шлях, напрямок вектора,

НА ЦІ Я - душа організованого народу, власна ідентифікаційна приналежність до душі народу.

НА – давти то чим володієш.

ЦІ - ці 氣 — фундаментальний принцип, частина, що формує будь-яке живе створіння. Ці часто перекладається як життєва енергія, життєва сила, потік енергії. Ци є основним принципом у традиційній Китайській медицині та Китайських бойових мистецтвах. "Ці" перекладається як подих, повітря, газ, пар, туман тощо. Концепції, ідентичні або схожі на ці, можуть бути знайдені у багатьох культурах, наприклад Прана у Ведичній філософії, Мана у Гавайській культурі, Віталізму Західній культурі.

Я (ЙА) – визначення власної матеріальної ідентифікації.

РЕ ЛІГІ Я. РЕ - знову. ЛІГІ – з’єднання. Я – Я. ( нове зєднання себе з істиним).

ЧИН – чоловіча роль відносно норми.

БОЯТИСЯ – розмежування бога від себе

СТРАХ – клин та закупорка в системі життєвих жил в живому організмі.

ЛАВ – людина благість відаюча.

ТАЙ – закінчення шляху

АД – любов творить добро.

ДА – добро творить любов.

РАЙ – ритм (вібрація) благості буття .

ЕГО – система генерації замкнута на одній формі буття. Коротке замикання.

СА позначає творіння, початок, «ра» несе в собі живильну енергію життя, а «Свати» знаменує зв'язок з благом, а разом виходить Сарасваті дружина Брахми та богиня мудрості, знання та інтелекту.

Пекло – пече, опікає вогонь, коли горить вогонь він в правильному розумному порядку сприйняття виконує дію, гріє їжу, гріє людину в холод, плавить метал… Якщо неправильно поводитсь з вогнем він приносить шкоду; ти розклав багаття, грієш руки на безпечній дистанції – ти приносиш користь своєму тілу, зігріваєш його. Коли ти не знаєш поводження з вогнем і пхаєш в багаття свої руки, руки будуть пекти. Визначення пекла походить від незнання алгоритмів життя; коли людина не відає, що робить та порушує елементарні алгоритми буття. Добро - знання, незнання – зло. Животворчий Вогонь Буття може, як зігрівати так і пекти, все залежить від рівня свідомості та об’єкта пізнання. Добра та Зла не існує тільки світло і темрява, знання та незнання, свідомість та несвідомість. Найбільше зло у всесвіті для людини – її власна темнота, незнання, неусвідомлений стан життя. Від незнання та темноти всі страждання. Є Цілісний Закон Буття і його потрібно знати, тоді будеш радісний, спокійний, щасливий у кожному моменті життя. Тоді розумні особистості у стані відповідності зуміють зконструювати модель колективної поведінки у відповідності та жити у злагоді і процвітанні; ось вам і РАЙ на Землі, який уже присутній і був завжди, просто ми були віддалені від нього своєю темністю, тому і пророк нарік - прости бо не відають що роблять.

Слово – відображає зміст.

Істина – іс ( з середини духа) ти (тебе) на( стояти, давати чим володієш), що в сумарній кількості та з якою силою зрезонуєш коливальний контур своєї особистості своїм внутрішнім світом в зовнішній то і назад отримаєш.

Культ – цілістний життєвий цикл по зпрограмованому архітипному вектору.

Культура – культ джерела житя (РА) .

Традиція – внутрішня (особиста, приватна) та зовнішня (спільна, колективна) дисципліна здійснення особистого та спільного росту, взаємодії та життєдіяльності.

Дисципліна – правильна видержана дистанція та взаємодія.

Закон – рамки норми взаємодії.

КОН – правила внутрішньої взаємодії, конструкція форми норми.

В і р а – знання стержня внутрішнього духу ( променя творця геліон) джерела життя.

Іс ти на – із тебе на. Що генеруєш у світ, то він тобі і віддає.

На дія – очікування результату від проведеної дії.

Лю бо в – пізнання природнього внутрішнього стану Творця який повязаний з нашим внутрішним стержнем духу ( особистий вихр торсійного поля) ( джерела життя) .

Принцип – правила формування та функціонування структури. Умови за яких структура може функціонувати ( жити)

Конуальність – принцип комплексного найвірогіднішого варіанту розвитку дійсності. .Операційна Родова Система ( то що люди нарекли святим духом) постійно сканує приватний , загальний стан речей та факторний ряд. В результаті циклічного сканування приймає збалансовано кращий варіант рішення для подальшого системно- цілістного розвитку життєдіяльності ( сприйнятні наречені цикли мить, секунда, хвилина година,доба , тиждень , місяць, рік,ера…).

Реальність – сукупність можливих працюючих варіантів розвитку дійсності.

Дійсність – цілістний циклічний процесс життя який відбувається тут і тепер.

Своєчасність – психологічний стан особистості , яка синхронізована з дійсністю. Бути тут і тепер

Інтегральний синематичний принцип – застосування працюючих алгоритмів , які формували старий факторний ряд для формування нового без елементарної бази старого. Наприклад алгоритм за яким утворилась і працювала санскритська мова та писемність прикладаємо до української теперішньої мови; від абетки до формування слів і речень.

Наприклад інтегральний принцип формулювання застосований до слова ВІРА

В – знання , відання .

І - дух ( внутрішній стержень, першоелемент , що закручує матерію в посередництві силового поля - душі першоелемента води; внутрішній, первинний промінь джерела життя, стержень тора)

Р - вібрація

А – вектор руху елементарної частинки життя ; атом , амінокислота…

Речення – відображає форму послання, інтегральну частину суті явища, події ( коли речеш то говориш не словами , а цілим реченням , акцентуєш увагу на реченні, а не на слові, букві чи складі); чітко, виразно, сильно. Ректи означає прописувати вербальне суспільне поле. Речення сукупність впорядкованих форм з наміченим вектором.

Абзац – відображає замкнутий цикл суті, форми та явища події.

Повість- відображає системну конструкцію думки з певним життєвим циклом та фіксацією дійсності.

Твір – відображає реальність яку можна інтегрувати в дійсність при виконанні завдання приведення дійсності в стан максимальної відповідності.

Парада (сан скрит) - передача з першоджерела онтологічного принципу процесу життя, буття, світосприйняття та взаємодії. Передача інформації , знань, сам принцип і процес передачі. На основі санскритського слова ПАРАДА , яке ми визначимо , як сталу знакову мовну величину процесу та принципу передачі передачі будь чого згідно живого зв’язку часу , простору та матерії.

Архетип – керівний образ; це генетичні та психологічні першообрази структури взаємодії що в своїй сокупності складають колективну корінну свідомість; лягли в основу казок, міфів, легенд та всілякого виду народної творчості.

oleg.onats
Олег Онаць

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації